Toolkit: Aan de slag met participatie

Toolkit jeugdhulp doen we samen.

Vanuit het project Jeugdhulp doen we Samen zijn we in 2018 in vier regio’s (Brabant, Food Valley, IJsselland en Zuid-Holland-Zuid) op zoek gegaan naar werkzame factoren voor participatie van jongeren en ouders. Vragen die in de regio’s gesteld zijn, zijn onder andere: Over welke zaken willen jongeren en ouders zich uiten? Wat hebben ze nodig om dit op een goede manier te kunnen doen? Welke goede voorbeelden zijn er in de regio en wat maakt dat jongeren en ouders goed kunnen participeren? Welke meerwaarde ervaren gemeenten van de participatie van jongeren en ouders?

Op basis van de resultaten, hebben we handvatten voor gemeenten geformuleerd om aan de slag te gaan met participatie van jongeren en ouders. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om in de planning rekening te houden met de agenda’s van jongeren en ouders, aan te sluiten bij hun leefwereld en hen als gelijkwaardig te zien. Bij de handvatten worden ook voorbeelden te geven ter inspiratie. Het project jeugdhulp doen we samen is een project van Iederin, Mind, Zorgbelang, LOC zeggenschap in zorg en stichting UW Ouderplatform.

In de komende periode gaan we de handvatten toetsen in verschillende regio’s: kunnen gemeenten hier daadwerkelijk mee aan de slag? Zijn er dingen die ze missen? Tot eind 2019 vullen we de handvatten aan en leveren dan een nieuwe versie op. Alle feedback is welkom, niet alleen van gemeenten maar ook van anderen! Opmerkingen kun je doorgeven via info@jeugdhulpdoenwesamen.nl.

Scroll naar boven