Home

Welkom

Foto Nely SieffersVoor ervaringskennis op het gebied van onderwijs, jeugdhulp en zorg bent u bij Nely Sieffers op het juiste adres. Nely is een ervaren ouder met een netwerk en een helikopterview over het zorglandschap voor gezinnen. Naast ervaringskennis en belangrijke aandachtspunten vanuit gezinsperspectief heeft Nely kennis van het zorgstelsel en regelgeving. In de afgelopen jaren is er een portfolio opgebouwd met allerlei projecten waar ervaringskennis een belangrijke rol heeft gekregen.

Wat kan ik voor u doen?

Hebt u ervaringskennis nodig voor een project, voorlichting om meer inzicht te krijgen in de leefwereld van een zorggezin of inspiratie om ouderparticipatie vorm te geven? Nely Sieffers denkt graag mee over uw vraagstuk waarbij gedacht kan worden aan de volgende mogelijkheden:

  • Workshops worden op maat ingevuld met een interactief programma en onderwerpen naar keuze. O.a. jongvolwassen en wat dan? Het zorglandschap van het gezin.
  • Voorlichting op maat voor ouders, professionals en gemeenten over onderwijs, het sociaal domein en de leefwereld van een zorggezin.
  • Inspireren en ontwikkelen van ouderparticipatie vanuit een ruime ervaring in bruggen bouwen tussen de systeem- en leefwereld.
  • Advies vanuit het gezinsperspectief bij ontwikkeling van beleid, onderzoek en kennis.

Nely Sieffers helpt u graag verder en staat altijd open voor overleg en een opdracht op maat.

'We leren niet van ervaren maar van reflectie op ervaring'