Over mij

Nely Sieffers

Ontmoet Nely Sieffers, een toegewijde adviseur, trainer en Keys-activator met een schat aan ervaring op het gebied van ouderparticipatie en ervaringsdeskundigheid van ouders en jongeren. Met een diepe betrokkenheid bij het welzijn van gezinnen en jongeren, legt Nely bruggen tussen hun behoeften en de diverse betrokken partijen in beleid, uitvoering en bestuur. Met haar uitgebreide netwerk en expertise in onderwijs, jeugdhulp, jeugdbescherming, zorg en gezinsondersteuning, draagt Nely Sieffers bij aan de bevordering van ervaringsdeskundigheid en de transformatie van het jeugd- en gezinsstelsel in Nederland.

Unieke mensen zijn het uitgangspunt

Elk individu is als een uniek kunstwerk, vol kleuren, vormen en verhalen. Of het nu gaat om kinderen met diverse ontwikkelingsuitdagingen, liefdevolle ouders, toegewijde hulpverleners of betrokken beleidsmakers, ieder draagt een kostbare schat aan eigenschappen, talenten en levenservaringen met zich mee.

Het is echter pijnlijk om te zien dat deze kostbare uniciteit soms verloren gaat in een wereld van rigide systemen en regels, waarin de prachtige diversiteit van mensen niet altijd tot zijn recht komt, met name in het complexe landschap van hulp en zorg voor kinderen en gezinnen in Nederland.

Ervaringsdeskundige ouder

In mijn eigen ervaring als ouder heb ik geleerd hoe belangrijk het is om de menselijke maat niet uit het oog te verliezen in dit systeem. Het zijn de warme handen en het begripvolle hart van degenen die zich inzetten voor onze kinderen die uiteindelijk het verschil maken. Zij maken het mogelijk dat kinderen kunnen gedijen, bloeien en volop kunnen deelnemen aan het leven.

Met een diepgewortelde passie voor het bieden van ruimte aan kinderen en hun ouders om hun unieke ontwikkeling te ontplooien, denk ik vanuit mijn visie, verzameld uit een collectief van ervaringen en persoonlijke inzichten, graag mee met de uitdagingen binnen het zorglandschap van jeugdhulp, zorg en passend onderwijs.

Opdrachten

In de afgelopen jaren heb ik een rijk portfolio opgebouwd met opdrachten, bestuursfuncties en vrijwilligerswerk. De participatie van ouders en jongeren en de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid is de rode draad in al mijn werk. Hierdoor wordt de ervaring en kennis vanuit het leven van kinderen, jongeren en ouders benut om samen met uitvoering en beleid ervoor te zorgen dat hulp en zorg goed aansluit bij wat nodig is. Ervaringskennis is een belangrijke kennisbron die nog volop in ontwikkeling is en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

 

Scroll naar boven