Over mij

Mijn verhaal

Ervaringsdeskundige ouder

Mijn deskundigheid heeft een oorsprong vanuit de ervaring in mijn eigen zorggezin. Afgelopen 23 jaar heeft dat de nodige uitdagingen opgeleverd op het gebied van onderwijs en zorg met positieve en negatieve ervaringen. Na een periode in het buitenland gewoond te hebben dachten we dat we terug kwamen in land waar onderwijs en zorg goed geregeld is. Ondertussen weet ik vanuit eigen ervaring en de vele ervaringen van ouders dat dit niet zo is. De ondersteuning is vreselijk versnipperd en bij elk ‘schotje’ kunnen kinderen tussen wal en schip vallen of afhaken. Kinderen en gezinnen zijn niet in hokjes te plaatsen maar dit gebeurd omdat er veel beleid ontwikkeld wordt vanuit systemen en onvoldoende de integrale blik vanuit het gezin benut wordt. Ouders hebben een schat aan ervaringskennis die nog onvoldoende benut wordt aan beleidstafels en in de transformatie van het zorgstelsel en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Motivatie

Elk kind kan ontwikkelen en meedoen in een samenleving waar diversiteit wordt omarmd. Onderwijs, zorg en andere ondersteuning sluit aan bij de hulpvraag van het gezin. Mooie woorden maar zo normaal is dit zeker nog niet. Ouders zijn zoekende naar de juiste hulp en belanden in een groot zorglandschap waar allerlei partijen iets doen. Maar wat is nu de juiste hulp en hoe zit het als er net iets nodig is vanuit verschillende wetten? Hoe loopt het met gezinnen die een levenslange zorgvraag hebben maar beleid dat gericht is op korte trajecten? Integraal een woord wat veel gebruikt wordt voor nieuwe plannen maar is het ook integraal vanuit het gezin bekeken? Veel vraagstukken waarbij ik graag mijn expertise inbreng om het gezin echt centraal te stellen. Participatie van ouders bij beleidsontwikkeling en uitvoering levert een enorme verrijking op. Goede voorlichting van ouders en systemen rondom het gezin is van cruciaal belang en versterkt de eigen regie van ouders en het aansluiten van systemen bij het gezin.

Participatie en ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren heb ik een rijk portfolio opgebouwd met opdrachten, bestuursfuncties en vrijwilligerswerk. De participatie van ouders en jongeren en de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid is de rode draad in al mijn werk. Hierdoor wordt de ervaring en kennis vanuit het leven van kinderen, jongeren en ouders benut om samen met uitvoering en beleid ervoor te zorgen dat hulp en zorg goed aansluit bij wat nodig is. Ervaringskennis is een belangrijke kennisbron die nog volop in ontwikkeling is en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

 

Scroll naar boven