Portfolio

Lopende opdrachten

Januari 2022 – nu

Directeur Netwerk Beter Samen

Netwerk Beter Samen is een netwerk van ouders, jongeren en professionals met persoonlijke ervaring met zorg en ondersteuningsvragen op het gebied van ontwikkelen, opgroeien en opvoeden. Ervaringsdeskundigheid wordt ingezet voor een betere en samenhangende ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. Nely is directeur bij stichting Netwerk Beter Samen.

Januari 2024 – nu

Lid stuurgroep BEN Utrecht-Flevoland

In de stuurgroep voor de bovenregionale expertise netwerken jeugd werken we samen met diverse professionals en perspectieven om samen de zorg voor kinderen en hun gezinnen met intensieve hulp- en zorgvragen te verbeteren. Nely Sieffers neemt namens Netwerk Beter Samen deel aan deze stuurgroep.

Januari 2024 – nu

Project Ouders samen wijzer bij suïcidaliteit

Met dit project wordt er in een landelijke website gebouwd voor ouders die te maken hebben met suïcidaliteit bij hun kind. Informatie en inspiratie voor deze ouders want ze staan niet alleen. Nely Sieffers voert voor dit ZonMw project de projectleiding uit in opdracht van Netwerk Beter Samen.

oktober 2023 – nu

Lid werkgroep
robuuste regio

In de werkgroep robuuste regio werken we samen met de verschillende perspectieven aan de nieuwe zorgvormen en regio-indeling, onderdeel van de hervormingsagenda. In mijn advisering speciale aandacht voor de kids met een beperking want dit is een opdracht voor IederIn en voer ik uit voor Netwerk Beter Samen.

Januari 2023 – maart 2024

Project samen ontwikkelen in Utrecht

Met het project samen ontwikkelen in Utrecht is er een extra impuls gegeven aan de kwaliteitsontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. In dit project heb ik o.a. de advies & match en een nieuw model ervaringsdeskundigheid ontwikkeld. Dit project is uitgevoerd in opdracht voor Netwerk Beter Samen en is mogelijk gemaakt door ZonMw.

oktober 2021 – nu

Project
ExpEx-Utrecht

In 2021 is Nely Sieffers gestart om samen met de partners in de regio Utrecht een plan uit te werken om een platform te creëren van ervaringsdeskundige jongeren. Inmiddels loopt dit tweejarige project en stuurt Nely het projectteam aan en zorgt voor de werving van nieuwe samenwerkingspartners.

2022 – nu

Trainer basistraining ervaringsdeskundige ouder

In de basistraining voor ouders die graag iets willen betekenen voor anderen geeft Nely Sieffers training over o.a. de diversiteit van ervaringsdeskundigheid, samenwerking en positionering. Inmiddels zijn er vier groepen ouders getraind en veel ouders hebben een actieve rol waarmee ze iets voor anderen betekenen.

2022 – nu

Projectleider ervaringsacademie

Het project Ervaringsacademie is een driejarig project waarmee we ervaringsdeskundigheid ontwikkelen in de regio Utrecht en Flevoland. Nely Sieffers heeft de projectplannen ontwikkeld en heeft een belangrijke rol in de uitvoering en het projectmanagement.

April 2016 – nu

Lid raad van advies Kwaliteitsregister Jeugd

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. In de Raad van Advies hebben vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers, gemeenten, opleidingen en cliënten zitting. De raad van advies adviseert het bestuur van het SKJ. Nely is voorgedragen door het LOC en vertegenwoordigt het perspectief van kinderen, jongeren en ouders.

April 2016 – nu

Lid Expertgroep Stroomop Monitor

In drie stappen start onze samenwerking

Stap 1.

Kennismaking

Heb je interesse in onze diensten dan kun je contact opnemen om te verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Stap 2.

Samenwerkingsvoorstel

Komen we samen tot een match dan maken we een samenwerkingsvoorstel. In dit voorstel maken we onze samenwerking concreet.

Stap 3.

Aan de slag

Na akkoord op ons samenwerkingsvoorstel maken we een afspraak en kunnen we starten met de uitvoering.

Portfolio met afgeronde opdrachten

In 2013 is Nely Sieffers gestart met haar werkzaamheden als ervaringsdeskundige adviseur in verschillende rollen. Vanaf 2017 is het vrijwilligerswerk afgebouwd en is Nely Sieffers verder gegaan als zelfstandig ondernemer. Inmiddels is er een ruime portefeuille opgebouwd met verschillende opdrachten waarin zij verschillende rollen heeft en ervaringsdeskundigheid altijd de rode draad is in haar werkzaamheden.

Scroll naar boven