Blog: De regeldruk van een zorggezin

      6 Reacties op Blog: De regeldruk van een zorggezin

Voor elk gezin ziet het palet aan ondersteuning vanuit het zorglandschap er anders uit. Er kunnen drie organisaties betrokken zijn, maar het kan ook oplopen naar 20 of 30 partijen bij gezinnen met een meervoudige ondersteuningsvraag.  Zeker door de levensloop van kinderen met een blijvende ondersteuningsvraag wisselen heel wat partijen elkaar af. Dan hebben we het nog niet over interne wisselingen van personeel of de diverse deskundigen die nodig zijn binnen een instelling. Hiervoor is onvoldoende aandacht en wordt er te vaak gesproken over een enkelvoudige zorgvraag. Misschien voor dat moment of voor dat kind van het gezin maar de ervaring is dat het vaak complexer is dan gedacht wordt. Daarom is de input van ouders zo belangrijk want zij weten wat er door de jaren heen al gebeurd is en welke partijen betrokken zijn.

Regeldruk

Met het overzicht van het zorglandschap wordt ook duidelijk waarom ouders weleens een zucht slaan als er weer een afspraak gepland wordt op een tijdstip dat ze vrij moeten nemen van het werk. Waarschijnlijk bent u niet de enige die dat vraagt en het blijft ook belangrijk dat ouders ruimte hebben om te werken voor hun eigen inkomen. Hiermee voorkomen we andere problemen. We horen al enkele jaren de discussies over administratieve lasten van zorginstellingen. Dat is een probleem en moet opgelost worden maar heeft u weleens gerealiseerd wat ouders voor hun kiezen krijgen in dit zorglandschap? Bijna overal is het weer starten met formulieren invullen, een intake gesprek, voortgangsgesprekken en wordt een dossier bijgehouden. Hoe vaak moeten ouders weer ergens achteraan bellen of mailen omdat er fouten gemaakt worden of dat iets te lang blijft liggen? Willen ouders inzage in het dossier of een kopie dan zijn daarvoor speciale procedures. Is er een klacht dan moet er weer ergens anders aangeklopt worden en zo is het doolhof nog veel groter. Om ouders hierin een steuntje in de rug te geven is het van cruciaal belang dat de mogelijkheid van cliëntondersteuning wordt aangeboden. Dit is een belangrijke partij die over allerlei domeinen heen kan helpen om de ondersteuning zo integraal mogelijk te organiseren in het belang van het gezin.

Nieuwe versie zorglandschap

Het zorglandschap van het gezin is een groeidocument om inzicht te geven in de diverse partijen die een deel van de ondersteuning voor het gezin kunnen invullen. Deze versie is uitgebreid met onder andere het onderdeel armoede, schuld en diverse kleine aanvullingen. Daarmee blijft het nog steeds een groeidocument en komt er zeker nog een uitbreiding op het gebied van werk, geschillen en klachten. Heeft u tips of advies nodig dan kunt u mailen naar info@nelysieffers.nl

U kunt hier de nieuwste versie van het zorglandschap downloaden.

 

6 thoughts on “Blog: De regeldruk van een zorggezin

  1. twink hoeksema

    ja ik heb 30jaar geleden al een schema gebruikt, wel iets simpeler van opzet maar het kwam op hetzelfde neer, veel te regelen, veel contacten allemaal teveel en het kostte en kost mensen nu nog zoveel tijd. de strijd tegen burocratie heeft nog niet veel opgeleverd behalve weer een commissie die er goed geld aan verdiend. wij verdienen het niet.

    1. Nely Sieffers Auteur bericht

      Het klopt helemaal dat dit al jaren een probleem is. Nu wordt er veel gesproken over 1 gezin 1 plan 1 regisseur maar daarbij is niet gedacht aan alles wat er buiten het sociaal domein speelt in een gezin. De hoogste tijd dat ervaringskennis vanuit een diverse groep gezinnen betrokken wordt bij nieuwe wet- en regelgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *