Blog: Elk kind doet mee!

Elke dag rijden honderden kinderen in busjes naar het speciaal onderwijs buiten de regio Utrecht-West. Twee tot drie uur per dag brengen deze kinderen door in een schooltaxi en dat betekent dat ze lange dagen van huis zijn. Dit heeft ook invloed op de leerprestaties van kinderen want deze kinderen worden al opgehaald als veel kinderen nog lekker liggen te slapen of net wakker worden. In de middag komen deze kinderen laat thuis, vermoeid en vaak ook overprikkeld van de lange dag. Doordat ze niet in de buurt naar school kunnen hebben ze vaak weinig tot geen aansluiting bij kinderen in de buurt. Er zijn kinderen die deze reis niet aan kunnen en daarom thuis zitten. Is dit de manier waarop we als ze samenleving met deze kinderen omgaan? Kunnen we geen andere oplossingen organiseren zodat deze kinderen kunnen meedoen op een school in de buurt?

Met lokaal speciaal onderwijs zijn we nog geen inclusieve samenleving

Afgelopen week was ik bij een politieke avond in Woerden om input te leveren op de ontwikkeling van de maatschappelijke agenda. Dit is een nieuw beleidsplan wat in de komende jaren uitgerold wordt in Woerden. In dit plan en zeker de kaders die de gemeenteraad moet vaststellen is onvoldoende aandacht voor de uitvoering van het VN-verdrag voor mensen met een beperking en daarbij wil ik vooral inzoomen op inclusief onderwijs. Al snel ging de discussie over speciaal onderwijs en de diversiteit van de kinderen die daar zitten en de wethouder was duidelijk want het is niet mogelijk om dat naar Woerden te halen. Dat begrijp ik wel want je kunt in Woerden geen speciaal onderwijs school starten voor cluster 1, 2, 3 en 4 met ook nog diverse variaties. Dus als we in dat kader blijven denken dan loopt de discussie al snel dood en dat lost een onderzoek ook niet op. Kunnen we dan echt niet buiten de gebaande kaders denken of is er nog onvoldoende kennis over inclusief onderwijs?

‘De Nederlandse regering heeft het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap ondertekend en is daarmee de verplichting aangegaan om te zorgen dat alle scholen in Nederland inclusief worden’

Dit is dus geen vrijblijvende discussie maar een onderwerp waarin we echt samen naar oplossingen moeten zoeken en dat kunnen we niet vooruit blijven schuiven. Kinderen die zich nu onvoldoende kunnen aanpassen aan de gemiddelde kaders in de school moeten naar het speciaal onderwijs om vervolgens later weer samen aan het werk te gaan als ze klaar zijn met school. De participatiewet, een wet die gaat over o.a. werken met begeleiding, wil dat mensen met een beperking aan het werk gaan en de groep jongvolwassenen die nog een Wajong uitkering krijgen ( =100% duurzaam arbeidsongeschikt) wordt steeds kleiner. Samen aan het werk, dat is nog niet zo makkelijk en dat heeft ook te maken dat de doelgroep en hun kwaliteiten onbekend zijn. Altijd zijn ze uitgesloten en konden ze niet (voor een deel) samen leren en dan moeten ze wel opeens samen aan het werk. Lossen we dat op met een stevige lobby van gemeenten bij lokale werkgevers? Of moeten we toch eens gaan denken over de invulling van ons onderwijssysteem waarbij we inclusiever kunnen gaan werken?

Inspiratie inclusief onderwijs

Het is belangrijk dat kinderen al jong leren om met elkaar te leven en werken op school. Dat is zeker niet van de ene op de andere dag georganiseerd maar ook niet onmogelijk. In 2017 heeft gemeente Woerden een eerste bijeenkomst georganiseerd over inclusief onderwijs waar vooral ouders en wat maatschappelijke partners aanwezig waren. De tweede bijeenkomst in november 2018, aftrap campagne Iedereen doet mee op het kasteel, was een bijeenkomst met veel schoolbestuurders en een aantal ouders. Daar werd duidelijk dat er zeker ruimte is om deze discussie met elkaar te voeren maar ook nog wel veel onbekendheid met de levensloop en ondersteuningsvraag van deze kinderen. Invulling van inclusief onderwijs en goede voorbeelden onbekend zijn nog onbekend. Na die tijd is het verrassend stil en de hoogste tijd voor een vervolg. Voor een goed inhoudelijk gesprek is het goed om te verkennen hoe andere scholen in primair en voortgezet onderwijs hier mee bezig zijn. Een gezamenlijk werkbezoek naar een aantal mooie voorbeelden lijkt mij ook een goed idee want waarom moeten we zelf het wiel uitvinden als er al goede voorbeelden zijn? Er is ook al een heel stappenplan en veel informatie over inclusief onderwijs.

Bestuurders, ouders, leerkrachten, wethouders en gemeenteraadsleden, pakken we samen deze uitdaging op en laten we in de toekomst elk kind meedoen?

Blog schrijver: Nely Sieffers (5 mei 2019)

Scroll naar boven