In de regio Utrecht en Flevoland bouwt Nely samen met ouders en jongeren aan een netwerk van ervaringsdeskundigen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming. Als regio-ambassadeur clientperspectief van het ondersteuningsteam Zorg voor de jeugd is Nely een belangrijke gesprekspartner voor gemeenten en zorgaanbieders. In de regio wordt gestimuleerd om vanuit de driehoek ouders – zorgaanbieders – ouders/jongeren te werken zodat de transformatie vorm krijgt vanuit de verschillende perspectieven. In mei 2019 is Nely gestart als regio-ambassadeur voor de regio Utrecht en Flevoland en lid van het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. Het is belangrijk dat ouders en jongeren meedenken over de transformatie en een structurele plek aan overlegtafels krijgen. Het doel is om een platform op te zetten voor ouders en jongeren zodat er structureel meegedacht kan worden met gemeenten, zorgaanbieders en regionale kennisontwikkeling.

Betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen

Dat is waar professionals, gemeenten, Rijk, cliƫnten- en jeugdhulporganisaties de komende jaren aan werken.

  1. Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
  2. Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
  3. Alle kinderen de kans geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen
  4. Kwetsbare jongeren beter helpen zelfstandig te worden
  5. Jongeren beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
  6. Investeren in vakmanschap

Voor vragen kunt u mij bereiken door een mail te sturen naar nely@sieffers.nl

Website ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd