Het benutten van ervaringen en ervaringskennis is belangrijk om ervoor te zorgen dat beleid en uitvoering goed aansluit op de leefwereld. Gezinnen, ouders en kinderen hebben allemaal hun eigen unieke ervaring en in een decentraal stelsel kunnen ervaringen ook erg gebonden zijn aan de lokale situatie. Er zijn veel verschillende vormen om participatie vorm te geven en Nely kan u daarover adviseren.